:: ลงชื่อเข้าระบบสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว ::
Username :  
Password :  


Chart.


::  ข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร ทั้งหมด จำนวน    316    คน  ::
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043-811520, 043-811020
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.